Asetelma 2

Arja Krossbeckin asetelmamaalaus

öljyväri