Ode to the Spring

Arja Krossbeckin veistos Ode to the Spring

hitsaus, 2009, korkeus 170 cm